Trí tưởng tượng là gì? loại tưởng tượng

Trí tưởng tượng là gì?

Tưởng tượng là một quá trình tâm lý phản ánh kinh nghiệm chưa từng có của cá nhân bằng cách xây dựng hình ảnh mới dựa trên các biểu tượng đã có (hình ảnh cũ trong trí nhớ).

Khi tạo ra một số biểu tượng mới trong trí tưởng tượng, con người không thể tưởng tượng ra một thứ gì đó hoàn toàn mới chưa từng được cảm nhận. Không giống như tư duy, trí tưởng tượng không giải quyết chính xác một vấn đề hoặc nhiệm vụ, mà chỉ là một mô hình để thử nghiệm.

loại tưởng tượng

Dựa vào sự chủ động của trí tưởng tượng có thể chia thành hai loại tưởng tượng

Trí tưởng tượng có chủ ý: là một loại trí tưởng tượng tự nhiên, không cần nỗ lực hoặc tập trung có ý thức để tưởng tượng.

Trí tưởng tượng có chủ ý: là một loại tưởng tượng nảy sinh khi con người có một ý định, một nhiệm vụ xây dựng một hình ảnh nào đó và người tưởng tượng phải nỗ lực nhất định. Những tưởng tượng có chủ ý bao gồm:

  • Tưởng tượng lại: là tưởng tượng tạo ra những hình ảnh mới đối với cá nhân, nhưng không mới đối với nhân loại, hoặc dựa trên mô tả của người khác.
  • Trí tưởng tượng sáng tạo: là trí tưởng tượng sáng tạo ra hình tượng mới một cách độc lập, mới mẻ cho cá nhân và xã hội, được thể hiện ở những sản phẩm vật chất độc đáo, có giá trị như trong sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo nghệ thuật …
Tin liên quan:  Say rượu phải đi tắm?

Một cách phản chiếu để tạo ra thực tế trong quá trình tưởng tượng

Hình ảnh giả tưởng được tạo ra theo nhiều cách khác nhau:

  • Thay đổi kích thước, kích thước, số lượng của một vật thể hoặc các thành phần của vật thể đó so với thực tế (tượng Phật khổng lồ, nghìn mắt, nghìn tay…)
  • Kết hợp, dán vào trí tưởng tượng của bạn các thành phần riêng biệt hoặc các yếu tố của các đối tượng khác nhau để tạo ra các biểu tượng mới chưa từng tồn tại trong thực tế (rồng, kỳ lân…)
  • Tạo một hình ảnh mới bằng cách nhấn mạnh các thuộc tính hoặc yếu tố của một đối tượng. Đây là một hình thức phóng đại (châm biếm).
  • Tạo một hình ảnh mới sau khi khái quát các đặc điểm chung của nhiều đối tượng cùng loại (mô hình hóa một hình ảnh trong văn học). Có thể xem đây là phương pháp điển hình hóa và tổng kết sáng tạo, khái quát những thuộc tính, đặc điểm nhân cách riêng biệt, riêng biệt.

Leave a Reply