Thuyết Thơm mới: nguồn gốc và luận điểm cơ bản

Giải thích nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của Tân Thomas?

Chủ nghĩa Thơm ra đời từ thời trung cổ ở Ý, do nhà triết học uyên bác Thomas Dacahn sáng lập. Ngay từ đầu, ông đã cố gắng kết hợp thần học Cơ đốc với triết học Aristotle. Cuối thế kỷ XIX, ở phương Tây xuất hiện một hình thức triết học mới của Cơ đốc giáo, lấy Thượng đế làm cốt lõi, lấy đức tin làm tiền đề, lấy thần học làm cơ sở và được gọi là chủ nghĩa tân Tôma. .

Thực tế, Thuyết Thơm Mới là sự tiếp nối, phục hồi hệ thống thần học của Thomas Dachael trong một trạng thái mới. Chủ nghĩa Thơm cổ là chủ nghĩa duy tâm khách quan, nhằm chứng minh sự tồn tại của Thượng đế, sự bất tử của linh hồn, nhưng Tân Thomas thừa nhận mức độ khoa học đóng vai trò tranh luận về sự thống nhất của linh hồn, tri thức và đức tin, khoa học và thần học. Lập luận tân Thomas cơ bản thể hiện chủ yếu trong các ý tưởng nhận thức luận, triết học tự nhiên, chính trị xã hội và đạo đức.

Lý luận nhận thức Chủ nghĩa Tân Thomas không phủ nhận tính khách quan của tri thức khoa học, nhưng sử dụng nguyên tắc phép loại suy (một phương pháp phổ biến trong khoa học) để khẳng định bản chất của thế giới hiện thực từ sự thừa nhận sự tồn tại của Thượng đế.

Tin liên quan:  Cảm nhiệt là gì?

Trong triết học tự nhiên, Thuyết Tân Thomas cho rằng mọi vật thể đều được cấu tạo bởi hình thức và vật chất. Vật chất là bản chất thụ động, năng lực; và hình thức hoạt động, là một thực tế. Nơi Thượng đế là hình thức cao nhất, nghiên cứu khoa học tự nhiên là một quá trình liên tục khám phá Thượng đế, khẳng định Thượng đế và không phủ nhận Thượng đế.

Trong bối cảnh chính trị – xã hội, Chủ nghĩa Tân Thomas phủ nhận tính khách quan, các quy luật giai cấp, các học thuyết bản chất con người trừu tượng, coi trái đất là tạm thời, cuộc sống tương lai trong sự siêu việt của linh hồn là vĩnh cửu.

Đạo đức, Chủ nghĩa Tân Thomas khác với các trào lưu phi lý trí trong đạo đức học ở chỗ nó nhân danh “lý trí” nhân danh khoa học, khẳng định rằng đức tin và lý trí, thần học và khoa học là hợp nhất. Vì vậy, quan niệm đạo đức của ông cũng chứng minh rằng quy tắc đạo đức cao nhất của con người và xã hội là quy tắc “vĩnh cửu” bởi sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì vậy, chủ nghĩa Thơm mới là trào lưu triết học tư sản hiện đại, là triết học duy tâm khách quan, nhằm tranh luận về thế giới quan, nhân sinh quan của các tôn giáo (Ki-tô giáo) trong điều kiện phát triển của Ki-tô giáo, chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Tin liên quan:  Cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên iPhone Messenger

Leave a Reply