Thông tin tiểu sử TREASURE: Ai là Ai?

Kho tàng: Ai là Ai?


[2020.08.07] Cậu bé

[2020.09.18] Tôi mến bạn

[2020.11.06] MMM

[2021.01.11] Kho báu của tôi

[2021.03.31] Đẹp

[2022.02.15] JIKJIN

[2022.10.04] XIN CHÀO*Mashiho và Yedam không tham gia đợt comeback này do đang trong thời gian gián đoạn hoạt động. Thật không may, một tháng sau, có thông báo rằng cả hai đã rời nhóm.*

[2022.11.09] VolKno*Đây là một đơn vị phụ của Kho báu*

Thực hiện bởi: HyuckO_O

Có liên quan: Hồ sơ thành viên kho báu

Ghi chú: Vui lòng không sao chép-dán nội dung của trang này sang các trang web/địa điểm khác trên web. Xin hãy tôn trọng thời gian và công sức mà tác giả đã bỏ ra để biên soạn hồ sơ này. Nếu bạn cần/muốn sử dụng thông tin từ hồ sơ của chúng tôi, vui lòng đặt liên kết tới bài đăng này. Cảm ơn rất nhiều! 🙂 – Kprofiles.com

Tin liên quan:  Thông tin tiểu sử Hồ sơ người Okasian