Thông tin tiểu sử Girls’ Generation (SNSD): Ai là Ai? (Phần 1)

Girls’ Generation (SNSD): Ai là Ai?


[2007.08.05] Into The New World (다시 만난 세계)

[2007.11.01] Girls’ Generation (소녀시대)

[2008.01.13] Hôn em

[2009.01.05] đi

[2009.06.25] Thần đèn (소원을 말해봐)

[2010.01.26] Ồ!

[2010.03.17] Chạy quỷ chạy

[2010.10.27] Hoot (훗)

[2011.10.19] Những cậu bé

[2012.06.15] Thợ săn ảnh

[2012.09.05] Tất cả tình yêu của anh là dành cho em

[2012.12.23] Hoàng hậu khiêu vũ

[2013.01.01] TÔI ĐÃ CÓ MỘT CẬU BÉ

Được làm bởi: cướp mật ong

Liên quan: Hồ sơ thành viên SNSD

Tin liên quan:  Thông tin tiểu sử tripleS “ACCESS” Thông tin Album