Thông tin tiểu sử Con tàu ICHILLIN’ yêu thích của bạn là gì?

Con tàu ICHILLIN’ yêu thích của bạn là gì?

Ghi chú: Cuộc thăm dò này chỉ mang tính chất giải trí. Nó không có mục đích nghiêm túc hoặc bất kỳ sự chú ý xấu nào. Những con tàu không được thực hiện một cách lãng mạn mà theo cách thân thiện. Bạn không thích ship nào cũng được nhưng xin hãy tôn trọng.


thực hiện bởi nalinnie

ICHILLIN’ Ship yêu thích của bạn là gì?

Kết quả

Liên quan: Hồ sơ thành viên của ICHILLIN

Sở thích của bạn là gì ICHILLIN’ tàu? Hãy bình luận xuống bên dưới. 🙂