Thông tin tiểu sử Bản solo Dreamcatcher yêu thích của bạn là gì?

Bản solo Dreamcatcher yêu thích của bạn là gì?

Ghi chú: Hồ sơ này không nhằm tạo xung đột giữa những người hâm mộ nhóm mà chỉ để chia sẻ sở thích của bạn. Xin hãy tôn trọng.


thực hiện bởi nalinnie

JiU Solo: Cherry (Real Miracle)

SuA Solo: Không Chấm

Siyeon Solo: Lối vào

Handong Solo: Mùa đông

Yoohyeon Solo: Vì

Dami Solo: Beauty Full

Gahyeon Solo: Sân chơi

Bản solo Dreamcatcher yêu thích của bạn là gì?

Kết quả

Có liên quan: Hồ sơ thành viên Dreamcatcher

Sở thích của bạn là gì Dreamcatcher đấu? Hãy bình luận xuống bên dưới. 🙂