Tâm lý học xã hội hướng ứng dụng cơ bản

Tâm lý học xã hội ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng của nó.

Quản lý và phát triển tổ chức: Hướng ứng dụng này đang trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại trong các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, giáo dục. Các khía cạnh cơ bản bao gồm: phương pháp quản lý, phẩm chất tâm lý của người quản lý, giao tiếp trong công việc, phát triển tổ chức, tư vấn tổ chức, quản lý nhân sự, xây dựng và phát triển đội ngũ, công việc.

Truyền thông và quảng cáo đại chúng: Hướng đi của ứng dụng này tập trung vào các vấn đề như sứ giả, thông điệp, giải mã thông tin, tự nhận thức về thông điệp, kênh thông tin, từ đó đề xuất cách thức tổ chức thông tin và tác động hiệu quả nhất đến công chúng.

Gia đình và nhà trường: Lĩnh vực này bao gồm các nội dung cơ bản như: xã hội hóa kiến ​​thức tâm lý xã hội, tư vấn tâm lý, tư liệu về các lệch lạc tâm lý xã hội, tư vấn chuẩn bị kết hôn, điều chỉnh các mối quan hệ trong gia đình…

Các vấn đề pháp lý và chính trị: Các vấn đề trọng tâm bao gồm: vị thành niên phạm pháp, cảnh báo tội phạm xã hội, phân nhóm tội phạm, tham vấn đồng tính về các vấn đề chính trị và xây dựng hình ảnh chính trị, uy tín chính trị…

Tin liên quan:  Ké đầu ngựa là cây gì, cách chữa như thế nào?

Tổ chức các hoạt động tập thể trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học hiện nay hầu hết những vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội: từ việc tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục học sinh theo tổ, nhóm đến việc hình thành và vận hành các mối quan hệ xã hội và giữa các cá nhân: giảng viên – sinh viên; Từ những hiện tượng tâm lý xã hội đơn giản như sự tương tác giữa các cá nhân đến những hiện tượng tâm lý xã hội phức tạp như sự xác định hay sự gắn kết, sự đoàn kết trong tập thể… Vì vậy, tri thức tâm lý xã hội góp phần đáng kể vào việc khám phá, giải thích và hình thành các tác động lên các hiện tượng tâm lý xã hội , từ đó hỗ trợ việc tổ chức quá trình dạy và học diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Leave a Reply