Những tư tưởng triết học của Thomas Dacha

T. Danch (Thomas D’Aquin, 1225-1274) sinh ra tại Ý, là một nhà thần học, triết học uyên bác có ảnh hưởng lớn đến thời đại của ông. Học thuyết của nó đã được Giáo hội Công giáo thông qua làm hệ tư tưởng của nó. Ngoài triết học và thần học, T.Dananh còn nghiên cứu về pháp quyền, đạo đức, hệ thống nhà nước và kinh tế. Ông xây dựng triết học của mình trên cơ sở vặn vẹo học thuyết của Aristotle để biện minh cho thần học của Giáo hội, củng cố học thuyết Cơ đốc. Tư duy triết học của ông chủ yếu liên quan đến các chủ đề sau:

Thần và thiên nhiên – Niềm tin và lý trí

Theo Duncan, đối tượng của triết học là lý do – sự thật triết học và đối tượng của thần học là tin rằng – sự thật thần học; tuy nhiên, cả hai đều có một mục tiêu cuối cùng Chúa tể – nguồn gốc của tất cả sự thật. Dù vậy, triết học vẫn thấp hơn thần học, lý trí vẫn thấp hơn đức tin, bởi vì không có đức tin – chân lý thần học bất cứ điều gì có thể đạt được bằng lý trí – sự thật triết học nhưng lý do nó có thể là một may mắn tin rằng. Lần nữa, sự thật thần học mặc dù không chống lại sự thật triết học nhưng nó không phải là chính anh ấy lý do đó là một cách nghĩ”siêu” lý do. Từ điều này, Dacahn kết luận, đức tin thần học không có gì lý do triết học thâm nhập. Từ kết luận này, Dacan khẳng định:

Tin liên quan:  Một thể loại là gì?

Trên Duy Nhất Trở thành động lực ban đầu, Trở thành mục tiêu cao nhất, Trở thành nguyên nhân cuối cùng, Trở thành luật vĩnh cửu, Trở thành thể tinh khiết, Trở thành tất nhiên – sự hoàn hảo tuyệt đối, Trở thành siêu nhiên tạo ra tất cả tính hợp lý của thế giới.

Thiên nhiên không tồn tại vĩnh viễn mà được tạo ra bởi Chúa từ hư không; Mọi thứ hoàn hảo nhất trong lĩnh vực giác quan đều do trí thông minh của Chúa định đoạt, có lý trí là nhờ Chúa.

Theo Dakan, Trên phải có, tại vì: một là, thế giới không tự vận động mãi mãi mà cần có động lực ban đầu; hai là, mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên nhân, cho nên thế giới cần có nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân của mọi nguyên nhân; ba là, cần có sự chắc chắn tuyệt đối làm nền tảng cho mọi điều xảy ra trên thế giới; bốn là, phải có một thực thể thực sự hoàn hảo làm mục tiêu cuối cùng của mọi sự hoàn hảo xảy ra trên thế giới; và năm là, cần có lý trí siêu nhiên để điều chỉnh tính hợp lý của tự nhiên.

Nhận thức lý luận

Dựa trên lập trường chủ nghĩa hiện thực hòa bình, Dakan nói, nói chung là tồn tại trong ba lĩnh vực: một là nó tồn tại trước những sự vật riêng lẻ, trong tâm trí của Thượng đế; hai Trở thành, nó được tìm thấy trong những thứ riêng lẻ; và ba là, nó được tạo ra bởi sự trừu tượng của tâm trí con người từ những thứ riêng lẻ.

Tin liên quan:  Vitamin C là gì? Sử dụng và liều lượng vitamin C mỗi ngày

Dựa trên lý thuyết hình dạng Từ Aristotle, Dacahn cho rằng, trong quá trình nhận thức một điều gì đó, con người không chấp nhận bản thân sự vật mà chỉ chấp nhận nó. hình dạng của anh ấy. Bởi vì, khi một đối tượng tri giác đi vào thế giới tinh thần tri giác, nó luôn phải từ bỏ vật chất và chỉ giữ lại vật chất của mình. Con số hình dạng chỉ của cô ấy. Trong nhận thức của chúng ta, hình ảnh của mọi thứ luôn là hình dạng của bản thân sự vật. Bồ công anh hình dạng một cái gì đó thành một hình thức hợp lý và một hình thức hợp lý. Hình thức cảm biến đếm biến cảm giác thành cảm giác tích cực. Hình thức vật lý cho chúng ta biết chung chung, bao gồm nhiều điều riêng lẻ, do đó, các dạng lý do cao hơn Hình thức gợi cảm…

Như vậy, chúng ta có thể coi lý thuyết của Dacan về 2 dạng hình thức như một khái niệm về 2 giai đoạn nhận thức: nhận thức cảm tính và nhận thức hợp lý.

Về xã hội

Các Dòng Đa Minh không chỉ đề cao sự thống trị của Giáo hội đối với xã hội, mà còn phản đối kịch liệt sự bình đẳng xã hội. Theo ông, xã hội người phàm chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia. Giáo hoàng là Tiêu biểu, đại diện từ Chúa trên trái đất. Nhà thờ phải Chính phủ tối cao đứng trên chính quyền nhà nước của các vị vua. Nhà vua có nghĩa vụ phải tuân theo yêu cầu của Giáo hội để trừng phạt những kẻ dị giáo không thương tiếc. Ông coi việc xuyên tạc tôn giáo là một tội lỗi lớn, thậm chí còn lớn hơn tội làm tiền giả; vì tiền bạc chỉ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống tạm bợ, còn bỏ đạo sẽ mất đi sự sống đời đời sau khi chết. Nếu nhà vua có quyền xử tử những kẻ giả mạo, thì sẽ thích hợp hơn nếu treo cổ những kẻ dị giáo…

Tin liên quan:  Tác dụng chữa bệnh của nha đam

Quan điểm của Đa Minh về xã hội là cơ sở của hệ tư tưởng của Giáo hội, rất phản động và độc ác.

Leave a Reply