Nhóm, Nhóm xã hội là gì? Phân loại nhóm

Nhóm là gì, khái niệm về nhóm xã hội? Phân loại các nhóm xã hội

Nhóm là gì?

Các vấn đề nhóm, trong đó mọi người liên hệ với nhau trong quá trình sống của họ – những vấn đề quan trọng nhất của không chỉ Tâm lý học xã hội mà còn cả xã hội học. Trong khoa học xã hội: về nguyên tắc có hai cách sử dụng khái niệm “nhóm”.

Trước đây, trong thống kê, thường đề cập đến một nhóm có điều kiện: một nhóm người có chủ ý theo một số dấu hiệu chung cần thiết cho một hệ thống phân tích cụ thể. Những cách giải thích như vậy là phổ biến trong thống kê. Nếu cần thiết, các nhóm người được phân chia theo các tiêu chí nhất định. Ví dụ: nhóm người có trình độ học vấn nhất định, nhóm người mắc bệnh tim mạch, nhóm người cần nơi ở, v.v. Đôi khi theo nghĩa này, thuật ngữ “nhóm” được sử dụng trong cả Tâm lý học. Ví dụ, trong trường hợp phân tích kết quả kiểm tra của một nhóm đối tượng: một nhóm cho một chỉ tiêu, một nhóm cho một chỉ tiêu khác…

Cách thứ hai: trong các ngành khoa học khác nhau, xã hội nhóm được hiểu là một thực thể xã hội thực sự: nơi mọi người xích lại gần nhau, liên kết với nhau bằng những dấu hiệu nhất định như tính đa dạng, hình thức hoạt động chung hoặc trong những điều kiện giống hệt nhau trong hoàn cảnh sống của họ. Những người này nhận thức theo một cách nào đó rằng họ thuộc về cấu trúc này mặc dù mức độ và mức độ ý thức của họ có thể rất khác nhau.

Trong phạm vi của kỳ hai Tâm lý học xã hội sẽ giải quyết các vấn đề của nhóm. Thực hiện các vai trò xã hội khác nhau, con người là thành viên của nhiều nhóm xã hội, con người được hình thành dường như ở giao điểm của các nhóm đó, như một điểm hòa nhập nơi ảnh hưởng của các nhóm này giao nhau. Nó có hai hệ quả quan trọng đối với cá nhân: một mặt quyết định vị trí khách quan của cá nhân trong hệ thống hoạt động xã hội, mặt khác nó tác động đến sự hình thành ý thức cá nhân. Các cá nhân có thể tham gia vào hệ thống quan điểm và tiêu chuẩn của nhiều nhóm. Do đó, điều rất quan trọng là phải xác định đâu là “tác động toàn diện” của ảnh hưởng của nhiều nhóm khác nhau lên cá nhân, điều này sẽ xác định nội dung của ý thức cá nhân, cách nó tái tạo. Nhưng để thực hiện nhiệm vụ này cũng cần phải coi các nhóm không chỉ là tập hợp mà còn là các đơn vị thực sự của xã hội, các nhóm tham gia vào bối cảnh hành động xã hội rộng lớn hơn, với tư cách là các nhóm. và các dấu hiệu cơ bản của các nhóm xã hội. Sự tham gia chung của các thành viên trong nhóm vào hoạt động nhóm cùng nhau quyết định sự hình thành tâm lý thống nhất giữa họ và do đó trong điều kiện đó nhóm thực sự trở thành một hiện tượng tâm lý xã hội, cụ thể là đối tượng nghiên cứu Tâm lý xã hội. Từ đó có thể thấy những dấu hiệu cơ bản của nhóm xã hội: sự tồn tại hoạt động chung của nhiều người được quy định bởi mục tiêu, nhiệm vụ và các mối quan hệ (xã hội về lợi ích, nhu cầu, chuẩn mực xã hội), hiệp hội, chính kiến, v.v. .), cảm giác thân thuộc và nhóm về sự đồng nhất của các dấu hiệu duy trì sự tồn tại và phát triển của nhóm.

Với cách hiểu này, “nhóm” có thể được định nghĩa là “một cộng đồng các cá nhân tương tác với nhau vì một mục đích có ý thức, cộng đồng với tư cách là chủ thể của hành động” (Sercóvin, 1975. 50).

Hay JPChaplin: “Nhóm là tập hợp các cá nhân có chung một số đặc điểm hoặc theo đuổi mục tiêu chung nào đó”.

Hay “Nhóm là một tập hợp của hai hoặc nhiều người mà các thành viên của họ tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau trong hành vi. Nhóm là một đơn vị có tổ chức mà các thành viên có chung sở thích và mục tiêu ”. John.C. Mangham, R. Schlenker.

Nhóm xã hội là gì?

Như vậy, có nhiều định nghĩa về nhóm, nhưng những khái niệm sau đây là những khái niệm tương đối phổ biến đối với các nhóm xã hội (bao gồm các nhóm xã hội quy mô lớn như dân tộc, giai cấp, thậm chí cả nhóm nhỏ như nhóm học tập hoặc nhóm kinh doanh): Nhóm xã hội là cộng đồng người được hình thành trong quá trình phát triển lịch sự xã hội, giữ những vị trí nhất định trong hệ thống quan hệ xã hội, ổn định trong thời gian phát triển lâu dài của xã hội (dân tộc, nghề nghiệp, lứa tuổi…).

Phân loại nhóm

Trong lịch sử Tâm lý học xã hội, đã có nhiều cố gắng xác lập sự phân loại các nhóm, đưa ra các nguyên tắc khác nhau, trên cơ sở đó đã xây dựng các cách phân loại như: trình độ phát triển văn hóa, các kiểu cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng, các kiểu trong số các địa chỉ liên hệ chính. trong nhóm… Thường thêm nhiều điều thú vị như thời hạn của nhóm, nguyên tắc thành lập nhóm, nguyên tắc trở thành thành viên của nhóm để phân loại nhóm. . Tất cả các hạng mục này đều có quyền tồn tại.

Tuy nhiên, đặc điểm chung của chúng là chỉ xác định hình thức sinh hoạt nhóm. Nếu chúng ta chấp nhận nguyên tắc coi các nhóm xã hội thực sự là chủ thể của hoạt động xã hội thì ở đây cần có một phương pháp phân loại khác. Cơ sở xã hội học phân loại các nhóm theo vị trí của chúng trong hệ thống các quan hệ xã hội. Nhưng trước khi đưa ra phân loại, cần phải đưa vào hệ thống việc sử dụng khái niệm nhóm nêu trên. Theo phân loại của Andreeva, có thể thu được sơ đồ sau:

loại nhóm

Đối với Tâm lý học xã hội trước tiên, việc chia nhóm thành nhóm thông thường và nhóm thực là hợp lý. Bộ phận này tập trung vào việc nghiên cứu nhóm người theo chủ nghĩa hiện thực. Nhưng trong số những nhóm theo chủ nghĩa hiện thực này, cũng có những nhóm mang hình thức nghiên cứu tâm lý chung – những nhóm trong phòng thí nghiệm thực tế. Ngoài họ là một nhóm tự nhiên thực sự. Phân tích tâm lý xã hội có thể liên quan đến hình thức này hay hình thức khác của các nhóm theo chủ nghĩa hiện thực.

Tuy nhiên, các nhóm tự nhiên thực sự được tách ra trong phân tích xã hội học có ý nghĩa lớn hơn. Đến lượt mình, những nhóm tự nhiên này được chia thành “nhóm lớn” và “nhóm nhỏ”. Nhóm nhỏ – lĩnh vực của cuộc sống Tâm lý xã hội. Các vấn đề liên quan đến nghiên cứu nhóm lớn phức tạp hơn và cần được xem xét riêng biệt.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các nhóm lớn hiện diện trong Tâm lý học xã hội không giống nhau: một số nhóm lớn có truyền thống nghiên cứu lâu đời (các nhóm lớn xuất hiện vô tổ chức, tự phát, độc lập. Thuật ngữ “nhóm” được dùng để chỉ các nhóm này). Nó cũng mang tính tương đối), những nhóm khác – những nhóm lâu đời và có tổ chức như giai cấp và dân tộc, ít có mặt trong tâm lý học với tư cách là một đối tượng nghiên cứu.

Xem thêm:

  • Cơ cấu nhóm xã hội
  • Tiêu chuẩn nhóm là gì?
  • Ảnh hưởng của nhóm đến hành vi cá nhân
  • Mối quan hệ giao tiếp trên quy mô nhóm

Nguồn: Trần Quốc Thanh, Tâm lý xã hội

Leave a Reply