Một nhà lãnh đạo là gì? Phân loại và vai trò của nhà lãnh đạo

* Bản thảo: Trong một tập thể luôn tồn tại một nhóm trưởng không chính thức (nhóm tự phát). Những người này được coi là lãnh đạo. Đây là một hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển tập thể do kết quả của sự tương tác giữa các cá nhân với nhau. Sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và một nhà lãnh đạo là gì?

– Chủ tịch: là trưởng nhóm chính thức là người lãnh đạo và quản lý nhóm. Người đứng đầu xuất hiện do một yêu cầu từ bên ngoài. Do yêu cầu vận hành chung, đầu phải được loại bỏ hoặc lựa chọn.

Người lãnh đạo: là người đứng đầu nhóm không chính thức. Các nhà lãnh đạo xuất hiện là kết quả của những yêu cầu tự phát từ bên trong nhóm – mọi người tự nguyện thừa nhận nhà lãnh đạo, không bị áp đặt bởi những người bên ngoài.

Người lãnh đạo và người lãnh đạo đều có chức năng điều khiển hoạt động của nhóm và quản lý các mối quan hệ trong nhóm, nhưng theo những cách khác nhau. Một bên là bắt buộc và một bên là tự nguyện.

* Có nhiều kiểu nhà lãnh đạo:

– Căn cứ vào kiểu dáng, có ba loại:

+ Nhà lãnh đạo độc đoán: tự mình quyết định mọi vấn đề, không cần ý kiến ​​của những người xung quanh.

+ Người lãnh đạo dân chủ: quyết định dựa trên những người xung quanh.

Tin liên quan:  Tác dụng chữa bệnh của nha đam

Lãnh đạo hỗn hợp: sự pha trộn giữa chủ nghĩa độc đoán và dân chủ.

– Căn cứ vào đặc điểm hoạt động, có hai loại lãnh đạo:

+ Người lãnh đạo phổ quát: mọi tình huống đều là người lãnh đạo.

+ Lãnh đạo tình huống: chỉ cần lãnh đạo trong mọi tình huống.

– Căn cứ vào nội dung hoạt động, có ba loại:

+ Lãnh đạo đề xuất: kiểu này chỉ nghĩ đến việc gì đó, không làm.

+ Người lãnh đạo thực thi: chỉ thực hiện các quyết định của nhóm.

+ Nhà lãnh đạo đề xuất và thực hiện: nếu tổ chức có thể suy nghĩ thấu đáo thì tổ chức có thể thực hiện được.

– Căn cứ vào mức độ công khai với tư cách là người đứng đầu tập thể, có hai loại:

+ Lãnh đạo công khai: công khai với tư cách là người lãnh đạo mà mọi người đều biết.

+ Lãnh đạo ngầm: không công khai làm lãnh đạo nhưng khi nói chuyện thì ai cũng tin và lắng nghe. Loại này chỉ xuất hiện tùy trường hợp.

* Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm.

Người lãnh đạo và người lãnh đạo có thể trùng hợp hoặc không. Trường hợp lý tưởng là hai vai trò này trùng khớp với nhau. Nếu không ngẫu nhiên, vai trò của người lãnh đạo có thể được chia thành hai:

  • Hãy đóng vai trò tích cực nếu bạn muốn giúp đỡ nhóm.
  • Có vai trò tiêu cực khi không muốn giúp đỡ đồng đội. Hơn nữa, nếu người lãnh đạo không đồng lòng, không ủng hộ người lãnh đạo thì tập thể sẽ khó đoàn kết. Nếu người lãnh đạo không mạnh mẽ và cứng rắn, người lãnh đạo sẽ dễ dàng hạ gục người lãnh đạo. Một tập thể sẽ là một tập thể lý tưởng khi người lãnh đạo và người lãnh đạo là một.
Tin liên quan:  Tư tưởng triết học trong Upanishad

Nếu không ngẫu nhiên, người lãnh đạo cần khéo léo vận dụng và tận dụng vai trò của người lãnh đạo cho công việc chung.

Leave a Reply