Một cặp thể loại nội dung – biểu mẫu

Phân tích nội dung và ý nghĩa của các thể loại nội dung và hình thức?

Khái niệm nội dung và hình thức

Nội dung đề cập đến sự tổng hợp của tất cả các khía cạnh, yếu tố và quá trình tạo nên một cái gì đó. Ví dụ: Nội dung của tác phẩm nghệ thuật là tất cả các yếu tố như tư tưởng của tác phẩm, bố cục, hình tượng nghệ thuật,… phản ánh và giải quyết những vấn đề nhất định của đời sống, hiện thực cuộc sống. Ngoài ra, nội dung của một cơ thể sống là toàn bộ các yếu tố vật chất, chẳng hạn như tế bào, cơ quan, quá trình sống, v.v.

Định hình dùng để chỉ cách sự vật tồn tại và phát triển, là một hệ thống các mối quan hệ tương đối ổn định. Ví dụ: Hình thức của một tác phẩm văn học được thể hiện qua việc thể hiện nội dung của tác phẩm… là thứ tự các chương, mục, cách diễn đạt, hình thức, màu sắc trang, tư tưởng của tác phẩm.

Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức

Triết học duy vật biện chứng cho rằng, sự tồn tại, vận động và phát triển của vạn vật đều có sự thống nhất và tác động qua lại giữa nội dung và hình thức. Trong mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, nội dung quyết định hình thức, hình thức có tính độc lập tương đối, v.v.

Tin liên quan:  Người cổ đại đã xây dựng những công trình kiến ​​trúc khổng lồ như thế nào?

+ Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức thể hiện ở chỗ không có hình thức nào không chứa đựng nội dung và không có nội dung nào không tồn tại dưới một hình thức nhất định. Tuy nhiên, không phải lúc nào nội dung và hình thức cũng khớp nhau. Vì không phải nội dung nào cũng chỉ được thể hiện dưới những hình thức nhất định mà nội dung trong những điều kiện phát triển khác nhau được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cũng giống như cùng một hình thức, có thể thể hiện các nội dung khác nhau….

So với hình thức, nội dung luôn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của một cái gì đó, nó là yếu tố năng động và luôn thay đổi. Hình thức là một yếu tố của một cái gì đó tương đối ổn định. Do đó, sự thay đổi và phát triển của một cái gì đó luôn bắt đầu từ nội dung, còn sự thay đổi về hình thức thì chậm hơn. Nhưng luôn có xu hướng phù hợp với nội dung.

+ Hình thức do nội dung quyết định, nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và ảnh hưởng đến nội dung. Sự tương tác của hình thức với nội dung có thể khuyến khích hoặc cản trở sự phát triển của nội dung.

Phương pháp luận có nghĩa là

Thứ nhất, hình thức của một sự vật, hiện tượng do nội dung của nó quyết định, là kết quả của những thay đổi về nội dung của nó, và để ứng phó với những thay đổi này, những thay đổi về hình thức phải dựa trên những thay đổi phù hợp. Vì vậy, muốn thay đổi một sự vật, hiện tượng thì trước hết phải hành động và thay đổi nội dung của nó.

Tin liên quan:  [Google Doodles] Tôn vinh nhà khoa học máy tính Lotfi Zadeh 30/11

Thứ hai, hình thức chỉ khuyến khích sự phát triển của nội dung khi nó phù hợp với nội dung, vì vậy, để khuyến khích sự phát triển nhanh chóng của sự vật, hiện tượng cần chú ý đến mối quan hệ giữa nội dung đã phát triển và hình thức kém phát triển. thay đổi, và nếu có sự khác biệt giữa nội dung và hình thức thì trong những điều kiện nhất định, trong những điều kiện nhất định, nó phải can thiệp vào quá trình khách quan, mang lại những thay đổi cần thiết về hình thức để nó trở nên phù hợp. phù hợp với nội dung đã phát triển và đảm bảo rằng nội dung phát triển thêm, không bị gò bó bởi hình thức cũ.

Thứ ba, một nội dung có thể có nhiều hình thức thể hiện và ngược lại, vì vậy cần sử dụng mọi hình thức có thể kể cả mới và cũ, kể cả việc phải thay đổi hình thức đã có, lấy hình thức này để hoàn thiện nó. tạo ra tất cả các hình thức công cụ để trình bày nội dung mới. V.I.Lênin phê phán mạnh mẽ thái độ chỉ chấp nhận hình thức cũ, bảo thủ, trì trệ, chỉ muốn làm theo hình thức cũ, đồng thời phê phán thái độ phủ nhận vai trò của hình thức cũ trong tình hình mới. thay đổi biểu mẫu cũ một cách tùy tiện, không có cơ sở.

Tin liên quan:  Quan điểm "không hành động" của Lão Tử về đạo đức, nhân sinh, chính trị, xã hội

Leave a Reply