Lý thuyết tâm lý của Erich Fromm

Lý thuyết của Erich Fromm (1900-1980)

Erich Fromm, một nhà phân tâm học và xã hội học người Mỹ gốc Đức, sinh ra ở Frankfurt. Năm 1922, ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Heidenberg, năm 1933, ông sang Mỹ và giảng dạy tại Đại học Chicago, chuyên ngành phân tâm học.

Quan điểm của Fromm có phần giống với quan điểm của Carl .G. Jung, lập luận rằng con người là một tổng thể bao gồm các đặc điểm tính cách và các đặc điểm động vật, và đây là một mâu thuẫn nội tại trong hoạt động tâm lý của con người. Vì vậy, cả về bản chất động vật và con người, con người chắc chắn có những nhu cầu nhất định. Tuy nhiên, giống như George H. Mead, Fromm cho rằng sự phát triển của loài người phụ thuộc vào sự đóng góp của xã hội. Nhưng, với xã hội, cảm giác tự do luôn khiến con người có tâm lý bất an. Đây là những gì Fromm trình bày trong tác phẩm “Thoát khỏi tự do” của mình, và liệu pháp của Fromm là tập trung hóa con người.

Trên thực tế, như vừa nói, dù Fromm có cố gắng gì đi nữa thì vẫn không thể giải quyết được những mâu thuẫn nội tại mà Fromm nêu ra. Bởi vì bản chất con người và động vật là khát vọng, và cách thức để thỏa mãn tất cả những ham muốn đó là sự nhầm lẫn và mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội. Vì vậy, Fromm hoàn toàn bất lực trong việc đề xuất những con đường có thể dẫn đến hạnh phúc của con người. Vì vậy, học thuyết của Fromm sớm rơi vào băng hoại.

Tin liên quan:  Tại sao caffeine giúp bạn tỉnh táo?

Leave a Reply