Lý thuyết hoạt động của N. Leonchev

Lý thuyết hoạt động của N. Leonchev

Xét về hình thức, có hai loại hoạt động: hoạt động trí óc (hoạt động trí óc) và hoạt động bên ngoài (hoạt động thể chất và luyện tập).

Về bản chất, hai loại hoạt động này có cấu trúc chung giống nhau. Hoạt động bên trong xuất phát từ hoạt động bên ngoài, cụ thể là quá trình di chuyển các đối tượng từ bên ngoài vào trong cá thể.

Cấu trúc hoạt động:

Trong mỗi hoạt động có một đơn vị phân tử với các chức năng sau:

Hành động trong mối quan hệ biến đổi với đối tượng. Đối tượng (vật chất, tinh thần) với tư cách là động lực của hoạt động, có chức năng kích thích hoạt động, hướng hoạt động về phía bản thân. Đằng sau động cơ cần có. Các hoạt động đáp ứng nhu cầu của chủ thể. Giai đoạn đầu tiên hành động trực tiếp để đáp ứng nhu cầu của chủ thể.

Sau đó, do sự phát triển của chủ thể gây ra sự tách rời của một số đối tượng làm trung gian, phương tiện hướng chủ thể thực hiện các nhu cầu. Đối tượng bộ phận được tách biệt là mục tiêu, tương ứng với mục tiêu của hành động. Mục tiêu là những đối tượng mà cá nhân nhận ra rằng cần phải chiếm giữ như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu. Ý định có chức năng hướng chủ thể đến đối tượng.

Tin liên quan:  Có bao nhiêu loài sinh vật sống trên trái đất?

Động cơ và mục tiêu đều là đối tượng khách quan cần được chủ thể chiếm lĩnh. Nhưng nếu sự chiếm hữu của nó thoả mãn nhu cầu của chủ thể thì nó là động cơ, còn nếu nó là phương tiện thoả mãn những nhu cầu khác thì nó là mục đích.

Các mục tiêu là độc lập và phụ thuộc. Do đó, hành động là độc lập và phụ thuộc vào hành động.

Để đạt được mục đích, chủ thể không những phải nhận thức được đối tượng mà còn phải có thao tác chiếm lĩnh nó, hoạt động của chủ thể phụ thuộc vào phương tiện khách quan và là phương tiện mà chủ thể vận dụng vào hành động. Thao tác không có mục đích tâm lý, mà chỉ là cơ chế hoạt động mang tính kỹ thuật, thao tác có chức năng kỹ thuật. Hành động được sinh ra từ hành động trước đó, là kết quả của thực hành và hành động kỹ thuật, dẫn đến các hành động khác, đã trừu tượng hóa mục tiêu tâm lý của họ.

Như vậy, ANLeonchiev đã xác định cấu trúc chức năng của hoạt động, bao gồm sự chuyển hoá giữa các yếu tố chủ thể: Hoạt động; Hành động; các thao tác tương ứng với sự biến đổi chức năng của đối tượng cần chiếm lĩnh: mô típ; mục tiêu; phương tiện giao thông.

Quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ em là quá trình nhận thức những kinh nghiệm lịch sử – xã hội do con người thu thập từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bản chất của quá trình này là thực hiện các hoạt động, bao gồm: các hoạt động chủ đạo. N.Leonchev cho rằng, hoạt động chủ yếu là hoạt động mà sự phát triển của nó quyết định những thay đổi lớn nhất trong các quá trình tâm lý và các đặc điểm tâm lý của nhân cách đứa trẻ ở một giai đoạn phát triển nhất định của các đặc điểm, tạo nên cấu trúc của các đặc điểm nhân cách và định hướng sự phát triển của các đặc điểm đó. nhân cách.

Tin liên quan:  Bóng chuyền là gì? Nguồn gốc của Bóng chuyền Việt Nam?

Leave a Reply