Lý thuyết của P.Ia.Galperin về các bước hình thành khái niệm và hành động tinh thần

Một số điểm trong lý thuyết của Ia.Galperin về các bước hình thành cây hẹ khái niệm vận động và tinh thần.

Mức độ hành động.

Theo P.Ia.Galperin, có ba dạng hiện thân của vật thể: Dạng hiện hữu ở dạng vật thể thực; biểu mẫu; hình thức của trí tuệ bên trong. Theo các hình thức biểu hiện trên, có ba mức độ hành động: hành động với đối tượng vật chất hoặc dạng vật chất của nó; hành động ngôn ngữ ký hiệu; hành động suy nghĩ bên trong. Quá trình chuyển đổi từ hành động bên ngoài sang bên trong trải qua ba cấp độ hành động trên.

Các bước hình thành hành động trí tuệ.

+ Bước 1: Xác lập cơ sở cho việc định hướng hành động.

Theo Galperin, hiểu một hành động là biết cách lặp lại hành động đó với vật liệu mới và từ vật liệu mới đó tạo lại sản phẩm được đề cập. Để làm như vậy, mẫu phải được phân tích. Ở đây, chủ thể trước hết phải tính đến yếu tố khách quan của hoạt động của mẫu, thành phần hoạt động của nó. Chia hành động thành hành động vừa phải. Sau đó đưa sự phân chia này sang vật liệu mới. Nhờ đó, nó giúp chủ thể thực hiện từng phần hành động trên vật liệu mới phù hợp với hành động của mình. Sự phân phối đó là cơ sở của hành động có định hướng. Xác lập cơ sở định hướng là nhiệm vụ chủ yếu và là nội dung chủ yếu của toàn bộ quá trình hành động, nó là thành phần quan trọng nhất trong cơ chế hoạt động.

+ Bước 2: Hành động với vật thật hoặc vật thể.

Xây dựng cơ sở định hướng hành động thực sự chỉ là một hệ thống hướng dẫn về cách thức hành động, không phải là một hành động. Hành động chỉ được thực hiện khi chủ thể thực hiện chúng ở dạng ban đầu: hành động với vật thể hoặc vật chất thực, tức là hành động với vật thể hoặc các biến thể của chúng như tranh ảnh, sơ đồ, mô hình. , một mô hình của đồ thật. Hành động với vật thực hoặc với hình thức biểu hiện là nguồn gốc của tất cả các hành động tinh thần hoàn chỉnh. Mục đích của nó là phân tích và tách rời nội dung đích thực của hành động tâm lý trong vật chất hoặc đối tượng vật chất. Nội dung của bước này là chủ thể tuyên truyền hành động bằng tay, thực hành, khái quát và rút gọn.

Tin liên quan:  Tại sao trâu, bò không có răng trên, ngược lại ngựa và lừa lại có?

Việc thực hiện hành động là để mô tả tất cả các hoạt động của nó trong mối quan hệ với nhau. Sự phát triển này phải được thực hiện tối đa, đến mức không thể chia cắt được nữa. Thực hiện triệt để hành động bằng thao tác vật lý (bằng tay) là điều kiện số một để thể hiện lôgic khách quan của hành động, cũng là nội dung thực sự của khái niệm cần hiểu.

Khái quát hóa hành động bắt nguồn từ các thuộc tính khác nhau của một đối tượng, suy ra các thuộc tính cần thiết để thực hiện hành động. Khái quát hóa được thực hiện trong quá trình thực hiện hành động sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn khi hành động đó ổn định.

Chỉ sau khi hành động được phát triển và khái quát thì chủ thể mới hiểu được nội dung thực tế của hành động

+ Bước 3: Hành động nói to mà không dùng đồ vật.

Nội dung cơ bản của hành động nói to là trẻ nói thành tiếng mọi hành động vật chất của mình một cách trôi chảy, phù hợp với lôgic hành động và lôgic ngữ pháp để người khác và chính mình nghe thấy, giám sát và điều chỉnh. Kết quả là trẻ có đối tượng phản ánh mới, đó là lời nói to với các quy tắc ngữ pháp, chứa đựng nội dung hành động.

Như vậy, chuyển hành động sang ngôn ngữ là cách thực hiện hành động với các đối tượng trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một dạng của hành động vật chất. Logic của hành động nói ra thực sự tương tự như hành động trên những thứ thực. Nó chỉ khác nhau về hình thức thể hiện. Ở đây, đối tượng của hành động được tách ra khỏi chủ thể và được đưa vào một lời nói có tổ chức ngữ pháp.

Tin liên quan:  Cuộc đua chó quý của Việt Nam

+ Bước 4: Hành động thì thầm.

Bước này được xác định từ lúc hành động nói to chuyển thành hành động thì thầm một cách khéo léo. Bản chất của bước này là tái tạo lại ngôn ngữ, biến “hình ảnh âm thanh” của từ thành biểu tượng. Đây là quá trình tạo ra các ký hiệu hình ảnh âm thanh.

Đối tượng hành động bây giờ là một lời thì thầm. Do đó, trọng tâm của hành động nói thầm là cách phát âm. Tuy nhiên, ngược lại với phát âm ở hành động nói to hướng ra bên ngoài với đầy đủ các quy tắc ngữ pháp thì trong hành động nói im lặng, hành động phát âm hướng vào trong, không tạo ra âm thanh. Vì vậy nó không nhất thiết phải tuân theo logic ngữ pháp một cách chặt chẽ, vì vậy nó cơ động hơn, khả năng rút gọn nhanh hơn.

Để thực hiện hành động nói thầm, trước hết cần phát triển hành động ban đầu, cụ thể là hành động nói to. Sau đó, hành động này được lặp lại từng bước trong đầu. Về ý nghĩa, nó giữ lại toàn bộ logic của hành động vật chất ban đầu, dưới dạng những âm thanh im lặng. Do đó, nó là điểm tựa vật lý cuối cùng của logic nguyên thủy của hành động. Vì vậy, hành động nói thầm có đặc tính vật chất bên ngoài và hành động tinh thần bên trong, tác động lên các biểu tượng tâm lý, được hình thành từ các hình ảnh âm thanh.

Tin liên quan:  Tình yêu là gì?

+ Bước 5: Hành động rút gọn với nội từ.

Dấu hiệu của bước này là ngôn ngữ không còn hướng ra bên ngoài. Vì vậy nó không còn giữ nguyên các quy tắc ngữ âm và ngữ pháp nữa mà hoàn toàn cơ động và rút gọn. Trong hình thức này, nội dung vật lý của hành động được thể hiện bằng ý nghĩa của từ, và âm thanh được giảm xuống chỉ còn những phần nhỏ và không ổn định, chẳng hạn như các ký hiệu điện báo, đủ để đối tượng hiểu. của vật liệu ban đầu hành động khi cần thiết.

Ở đây hành động bên ngoài đã biến thành hành động bên trong, vật chất đã biến thành tinh thần.

Leave a Reply