Kĩ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là sự thuần thục và thành thạo các kỹ thuật và hành vi giao tiếp. Kỹ thuật giao tiếp được coi là thành phần cơ bản nhất trong nghệ thuật giao tiếp.

Kỹ thuật giao tiếp được thể hiện ở hai khía cạnh:

  • Là khả năng sử dụng các phương tiện giao tiếp.
  • Đó là hiểu biết sâu sắc các vấn đề tâm lý trong giao tiếp để sử dụng các phương tiện giao tiếp phù hợp.

Nếu kỹ thuật này được sử dụng đúng cách, nó sẽ dẫn đến những kết quả tích cực như:

  • Nó giúp chúng tôi truyền tải tất cả những suy nghĩ và thái độ của mình, mà không gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào cho khán giả.
  • Kỹ thuật thể hiện đạo đức, văn hóa, sự đứng đắn, lịch sự của con người trong giao tiếp.
  • Kỹ thuật giúp chúng ta tạo mối quan hệ tốt với mọi người, đạt hiệu quả cao trong ứng xử và giao tiếp.

Tuy nhiên, nếu sử dụng kỹ thuật không đúng lúc, đúng chỗ, đúng mối quan hệ, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong giao tiếp, như:

  • Có thể khiến người ta cảm thấy trang trọng, sợ hãi, nghi ngờ, dễ bị nhầm là đồ giả.
  • Trong nhiều trường hợp, kỹ thuật làm cho đối tượng giao tiếp cảm thấy khó chịu và bị hiểu nhầm là giả tạo.

Do những hạn chế này, không phải lúc nào bạn cũng nên áp dụng các kỹ thuật và đạo đức quá mức trong giao tiếp. Thông thường, trong các mối quan hệ thân thiết, gần gũi, nên hạn chế xã giao, kỹ tính, thậm chí là vụng về, đôi khi khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Ngoài các yếu tố tâm lý trên, giao tiếp của chúng ta còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý khác như vị trí tâm lý, tâm trạng, động cơ, các hiện tượng áp lực nhóm …

Leave a Reply