Con người là gì?

Con người là sinh vật tự nhiên cũng như sinh vật xã hội. Về mặt sinh học, con người thuộc lớp động vật có vú, có tư thế đứng thẳng, có bàn tay là phương tiện nhận thức và làm việc, có bộ não con người rất phát triển và tinh vi. Với tư cách là một thực thể sinh học, con người chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên.

Nhưng sinh vật ở đàn ông không phải là sinh vật tự nhiên của riêng phụ nữ, mà do xã hội trực tiếp tạo thành. C.Mác đã viết: “Con người không chỉ là một thực thể tự nhiên. Đó là một con người tự nhiên. ”

Về mặt xã hội, con người là chủ thể, khách thể của các quan hệ xã hội, có khả năng kế thừa nền văn minh nhân loại. Vì vậy, sự phát triển của con người chủ yếu chịu sự chi phối của các quy luật xã hội. Con người là chủ thể có ý thức và đây là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa con người và động vật. Về vấn đề này, Mác viết: “Con người chỉ khác động vật ở chỗ là hiện tượng duy nhất tồn tại trong ý thức của con người thay thế cho bản năng”. Cũng có thể định nghĩa con người là thực thể sinh học – xã hội và văn hóa.


Khái niệm cá thể: Cá thể là từ biểu thị một loài.

Tin liên quan:  Động vật nào khỏe mạnh nhất trên hành tinh?

Có thể nói động vật riêng lẻ, người riêng lẻ, nhưng cá thể được gọi là cá thể.

Như vậy, cá nhân là một thuật ngữ dùng để chỉ một người với tư cách là đại diện của nhân loại. Nói đến cá nhân có nghĩa là nói đến một con người cụ thể của cộng đồng, một thành viên của xã hội và phân biệt người đó với những cá nhân khác, với cộng đồng.

Khái niệm nhân cách dùng để chỉ những đặc điểm tâm lý, sinh lý riêng biệt, không lặp lại của mỗi cá nhân, nhân cách. Nhà tâm lý học người Nga XL Rubinstein đã viết: “Con người là những nhân cách bởi vì họ có những nét đặc biệt và không lặp lại”.

Khái niệm chủ thể: Khi một cá nhân thực hiện một hoạt động nào đó một cách có ý thức và mục đích, nhận thức và nâng cao thế giới xung quanh trong quá trình hoạt động đó thì được gọi là chủ thể.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tâm lý học đại cương)

Leave a Reply