Các thuộc tính tâm lý cá nhân trong giao tiếp

Nếu hai chủ thể giao tiếp đều là những cá thể trưởng thành thì chính sự giao tiếp của hai nhân cách cũng như sự giao tiếp giữa thuộc tính tâm lý của nhân cách này với thuộc tính tâm lý của nhân cách khác mà ta có thể nói chắc chắn rằng có những điểm giống nhau. và sự khác biệt giữa người này với người khác. Đó là những điểm giống và khác nhau giữa cái tôi này với cái kia, giữa nhân cách này với nhân cách kia.

Trong số các thuộc tính tâm lý có tính cách, khả năng, tính cách và tính khí. Các thuộc tính này có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động giao tiếp, quy định cách thức giao tiếp và một phần biểu hiện ở cách chủ thể giao tiếp với các thuộc tính tâm lý này. Mỗi thuộc tính tâm lý của chủ thể này sẽ va chạm hoặc phù hợp với từng thuộc tính tâm lý tương ứng của chủ thể kia, từ đó gây khó khăn, cản trở hoặc tạo điều kiện, kích thích giao tiếp giữa hai người.

Những người phù hợp có thể giống nhau về nhu cầu, sở thích, lý tưởng, thế giới quan, v.v., giống nhau về xu hướng. Về xu hướng có hợp nhau hay không, ảnh hưởng rất nhiều đến việc họ có dễ dàng giao tiếp với nhau hay không. Ngay cả trong xu hướng hai người có những yếu tố giống nhau, ví dụ cùng nhu cầu, sở thích và sở thích… nhưng nếu có sự khác biệt giữa họ về lý tưởng và quan điểm sống thì họ cũng gặp khó khăn nhất định. trong giao tiếp.

Tin liên quan:  Tư tưởng triết học Doskot là gì?

Những người có chung những nét tính cách tốt như: cởi mở, hòa nhã, khiêm tốn, lễ phép, trung thực… thường giao tiếp với nhau lâu hơn. Mặt khác, những người có tính xấu như: xảo quyệt, lười biếng, kiêu ngạo, phản bội, ít nói, … thì khó giao tiếp với nhau và với người khác.

Sự khác biệt hoặc thiếu khả năng cũng có thể khiến chúng ta khó làm việc cùng nhau hoặc hợp tác với nhau trong công việc. Việc nhanh, người chậm, người tốt, người xấu đều cùng làm chung một công việc với vị trí, nhiệm vụ như nhau thì kết quả không bằng người có cùng năng lực. làm việc với họ. cùng với nhau. Nhưng trong quan hệ thầy trò, sư phó… khác biệt, khác biệt về năng lực là lẽ đương nhiên, thậm chí cần người này cai quản người khác, hướng dẫn, dìu dắt người khác.

Hai người hợp nhau thường có tính khí khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, ví dụ: nóng nảy và lo lắng, linh hoạt và điềm tĩnh.

Khi thành lập các nhóm làm việc và đội ngũ lãnh đạo, chúng ta nhớ lựa chọn những người tương thích về tâm lý với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong công việc.

Leave a Reply