Biểu tượng là gì?

Từ trực giác sáng suốt đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Trực giác rõ ràng hoặc nhận thức giác quan, bao gồm: cảm giác, nhận thức, biểu tượng; Tư duy trừu tượng hay nhận thức lý tính bao gồm: khái niệm, phán đoán và suy luận (suy luận). Biểu tượng là tiền đề của cái trừu tượng của giai đoạn nhận thức lý tính.

Chủ nghĩa tượng trưng là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học và triết học.

1. Khái niệm Biểu tượng

Trong quá trình nhận thức ngoại giới, con người phản ánh một cách chủ quan về các sự vật, hiện tượng xung quanh dưới dạng hình ảnh của sự vật mà đặc trưng của nó là trực giác. Những hình ảnh như vậy phản ánh vào ý thức các đặc điểm bên ngoài của các đối tượng nhìn thấy được và luôn hoạt động trên các cơ quan thụ cảm khác nhau của hệ thần kinh. Những hình ảnh trực quan cụ thể về các sự vật, hiện tượng nảy sinh do nhận thức ngoại giới không biến mất không dấu vết mà được lưu giữ khá lâu trong tâm thức con người.

Tượng trưng là một quá trình tâm lý phục hồi các sự vật, hiện tượng mà con người nhận thức và tri giác được, là tài liệu cụ thể, rõ ràng về các quá trình của trí nhớ và trí tưởng tượng.

Tin liên quan:  Hướng dẫn trong giao tiếp

Các biểu tượng hình thành cơ sở cảm giác của nhận thức về thế giới xung quanh chúng ta: chúng cung cấp sự hiểu biết về các đặc điểm của các đối tượng xung quanh chúng ta về cách chúng hoạt động trên các cơ quan cảm giác.

2. Đặc điểm

– Trực giác: Khả năng đưa ra và phản ánh trực tiếp, cụ thể là những hiện tượng được ghi lại trong não bộ thông qua cảm giác và tri giác.

– Khái quát: Biểu tượng vừa thuộc về nhận thức cảm tính nhưng cũng là bước tiến nhảy vọt đối với nhận thức lý tính. Vì vậy, biểu tượng phản ánh những sự vật, hiện tượng hoàn chỉnh bằng cách khái quát những chi tiết tiêu biểu, khái quát nhất.

3 Phân loại các biểu tượng

– Ký hiệu trí nhớ: Hình ảnh của một hiện tượng đã nhận thức trước đây nay lại xuất hiện trong não của chúng ta, mặc dù sự vật và hiện tượng đó không còn nữa.

– Ký hiệu tưởng tượng: Hình ảnh mới và sáng tạo xuất hiện trong não dựa trên việc xử lý các ký hiệu trí nhớ theo nhiều cách như nhào nặn, tạo hình, thêm bớt, nhấn mạnh…) Nhân hóa, nhân cách hóa.

Leave a Reply