Biên kịch người Hàn Quốc đã có một câu nói gây bất ngờ vào đầu năm: “Thêm một tuyến đường lãng mạn vào Memories of Alhambra để tiết kiệm chi phí cho Park Shin Hye”

Tom off Nội Dung

Leave a Reply