Bản chất của các hiện tượng tâm lý

Tâm lý là phản ánh

Tất cả các hiện tượng tâm lý, từ những hiện tượng tâm lý đơn giản đến những thuộc tính, phẩm chất phức tạp của nhân cách con người, đều tồn tại trong não bộ dưới dạng hình ảnh hoặc hình thức khác với mức độ phức tạp khác nhau. Yêu cầu đầu tiên để có hình ảnh là phải có các hiện tượng khách quan và các sự vật thế giới bên ngoài tác động vào các giác quan và bộ não bình thường của con người.

Tâm lý là chủ quan của tất cả mọi người. Tâm lý là sự phản ánh tồn tại khách quan, nhưng phản ánh tâm lý không mang tính máy móc như phản ánh máy móc mà tâm lý là tổng hợp những hình ảnh chủ quan (hình ảnh tâm lý) của tồn tại khách quan. .

Bản chất xã hội – lịch sử của tâm lý học.

Để tồn tại và phát triển, thế hệ trước đã truyền lại kinh nghiệm lịch sử – xã hội cho thế hệ sau. Thế hệ tiếp theo tích lũy kinh nghiệm và tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần mới. Nhờ đó tâm hồn con người được hình thành và phát triển

Con người hấp thụ nền văn minh nhân loại và hóa thân vào linh hồn của chính mình. Tâm lý của mỗi người đều có những nét tương đồng với loài người, dân tộc, vùng miền, địa phương, nhưng cũng có những nét độc đáo riêng đối với từng người cụ thể.

Tin liên quan:  Tư tưởng triết học trong Upanishad

Vậy nên, mỗi người đều có một đời sống tâm lý riêng, một tâm hồn riêng. Tâm lý của mọi người là kinh nghiệm xã hội – lịch sử chuyển thành kinh nghiệm cá nhân.

Tâm lý là phản xạ.

Tất cả những hình ảnh tâm lý, kinh nghiệm sống của cá nhân đều nằm trong não bộ. Nhưng không phải bộ não nào cũng có đầu óc. Muốn có tâm lý thì phải có sự tồn tại khách quan tác động vào bộ não, và bộ não con người phải chấp nhận sự tác động đó.

Để tiếp nhận những tác động từ bên ngoài, não bộ phải hoạt động. Bộ não hoạt động theo phản xạ. Gương phản xạ có bốn giai đoạn: đường may nhập, đường may tâm, đường may chì, đường may tiếp xúc ngược.

Có hai loại phản xạ: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Phản xạ không điều kiện là cơ sở sinh lý thần kinh của bản năng, phản xạ có điều kiện là cơ sở sinh lý của các hoạt động tâm lý khác, là đặc trưng của con người. Nhưng mọi hiện tượng tâm lý không bao gồm các phản xạ có điều kiện mà gồm nhiều hoặc nhiều hệ thống các phản xạ có điều kiện.

Vì vậy muốn có tâm lý thì cần phải có phản xạ, đặc biệt là phản xạ có điều kiện. Tâm lý là phản xạ.

Tâm lý con người có thể được tóm tắt trong sơ đồ sau:

Bản chất của các hiện tượng tâm lý

Leave a Reply