Tiêu chuẩn nhóm là gì?

Chuẩn mực nhóm và sự hình thành các chuẩn mực nhóm là một trong những hiện tượng nhóm thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Chuẩn…

Ý thức pháp luật là gì?

Nhận thức về nhà nước pháp quyền và vai trò của hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay? Nhận thức pháp luật là…

Cơ cấu nhóm xã hội là gì?

Cơ cấu nhóm xã hội: cơ cấu chính thức, cơ cấu không chính thức, chuẩn mực nhóm. 1. Cấu trúc chính thức Khi các cá nhân tham gia vào nhóm…

Các chế độ và hình thức của các quốc gia trong lịch sử

Phân tích các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử? Sự xuất hiện của các kiểu nhà nước trong lịch sử luôn phụ thuộc vào cơ sở kinh…

Đấu tranh giai cấp là gì? sự tất yếu của nó

Đấu tranh giai cấp là gì? Vì sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp? Đấu tranh giai cấp là gì?…