Ảo tưởng là gì? Loại ảo giác

Ảo giác là một hiện tượng tri giác không cung cấp hình ảnh chân thực (sai) về một đối tượng trong những điều kiện thực tế nhất định. Những ảo tưởng không nhiều nhưng nó thường xuyên xảy ra.

Loại ảo giác

Chúng ta thường gặp ảo giác trong những trường hợp sau:

+ Ảo giác về chiều cao và chiều rộng: Hai đoạn thẳng AB và CD có cùng độ dài nhưng khi nhìn đoạn CD thì đoạn thẳng AB dài hơn.


Ảo tưởng về sự tương phản: Hai vòng tròn a và b thực sự giống nhau, nhưng a có vẻ nhỏ hơn b vì các vòng tròn xung quanh a và b tạo ra sự tương phản

+ Ảo ảnh toàn bộ và một phần: Hai dòng a và b giống nhau, nhưng b có vẻ dài hơn a vì b nói chung dài hơn toàn bộ.


+ Đường thẳng song song được coi là đường võng.

+ Các vòng đồng tâm coi như các đường xoắn ốc

Trong hội họa, kiến ​​trúc, trang trí, trang phục,… người ta thường sử dụng ảo ảnh để tạo sự thu hút.

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu giảng dạy Tâm lý học đại cương)

Leave a Reply