Ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hành vi cá nhân

Sống trong môi trường xã hội, con người chịu tác động mạnh mẽ của môi trường văn hóa. Theo nghĩa rộng, văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Môi trường văn hóa có thể hiểu là tổng thể các yêu cầu của các mối quan hệ, các chuẩn mực xã hội có ảnh hưởng đến con người. Trong một môi trường văn hóa, quan trọng nhất là những chuẩn mực trong các mối quan hệ, trong hành vi chi phối hành vi của con người. Những tiêu chuẩn này là khuôn mẫu của hành vi mà mọi người phải tuân theo. Sống trong môi trường văn hóa, con người chịu tác động của môi trường đó.

Ví dụ, người châu Âu thường không hỏi tuổi phụ nữ, vì họ cho rằng phụ nữ là phụ nữ đẹp, và phụ nữ không biết tuổi. Mặt khác, ở châu Á, mọi người thường hỏi tuổi lần đầu gặp mặt để thể hiện sự quan tâm và dễ dàng xác định mối quan hệ hơn. Vì vậy, khi giao thiệp với người Châu Âu chúng ta phải hiểu rõ đặc điểm văn hóa của họ để có cách ứng xử phù hợp. Mặt khác, khi người châu Âu sang châu Á làm việc, họ cũng phải tìm hiểu những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông để được đồng hóa về nơi xuất xứ của họ. Trong dân gian Việt Nam có một câu nói: Nếu bạn đến một nơi mới, bạn phải hòa nhập với văn hóa của nơi đó.

Tin liên quan:  Lý thuyết liên kết là gì?

Nếu thời gian sinh sống ở một nơi lâu thì con người sẽ tuân theo phong tục và sử dụng ngôn ngữ của nơi đó. Vì vậy, các đặc điểm văn hóa của nơi đó được phản ánh trong hành vi, cách cư xử và ngôn ngữ của một người. Nói cách khác, môi trường văn hóa đã để lại dấu ấn đối với hành vi của con người.

Leave a Reply